SDR:OBJECTE 2015

El tema OBJECTE està dedicat a la generació de formes abstractes tridimensionals mitjançant tres llenguatges formals: línia, pla i sòlid. L'estudi de les obres d'art modern permeten entendre aquests llenguatges: els objectes dels constructivistes russos i del grup De Stijl, així com les obres plàstiques d'artistes posteriors (Jorge Oteiza, Anthony Caro, Sol Lewitt o Richard Serra).S'estudia així mateix la morfologia de les formes creades per la natura: l’estructura dels minerals, el creixement de les plantes i la relació entre la forma dels éssers vius i la forma del seu moviment. S'analitza la interrelació entre forma, matèria i tècnica en el procés de generació dels objectes. Els treballs es duen a terme utilitzant mitjans digitals i maquetes.SDR : Object

OBJECT is one of the subjects of the course “SDR: Sistemas de Representación” (Systems of Representation), which is carried out during the third year of the study program at the School of Architecture La Salle, Barcelona. Students create an object in order to understand the relationship between material, technique and form.

Creating an object is a five-stage process. The first four stages have to do with the creation of the object, and the fifth consists of representing the process followed during its creation. During the creation process, students are requested to make translations across different representations and techniques. For example, from a physical model onto a digital model, from a digital model to an animation, from an animation and so on.