La construcció, i per tant l’arquitectura també, han sigut unes de les principals causes del canvi climàtic que pateix el nostre planeta. En l'actualitat, les tècniques constructives no són sostenibles i la normativa de l'edificació no ho corregeix.  Continua...

 

Entrevista a Patxi Mangado, El País

 

 

 

 

 

 


 

Alliberar la construcció de l’especulació estètica i de l'especulació monetària. Fer-ne d'ella el que és, expressar l'arquitectura de forma clara i dirigida a un usuari.

Crítica sobre què deia Mies portada al present.

Llegir crítica

 

Mies van der Rohe es basa en la idea de que les construccions han de ser creacions que reflexin l'època en la que es viu per a que puguin ser considerades com a bona arquitectura.

Continua llegint....

 

Si entenem l'arquitectura com un conjunt de factors externs que modelen la forma de cada edifici i defineixen les propietats del mateix hem d'acceptar la possibilitat de crear un edifici perfecte per a cada lloc, moment i situació.

Continua llegint...

 

De vegades alguns aspectes de l’arquitectura prevalen sobre els altres, com per exemple el disseny va guanyar protagonisme a la sostenibilitat de la casa Eames de Charles i Ray Eames.


Continua llegint...

 

 

El CTA és un filtre capaç de transformar l'arquitectura que no respon a les necessitats de la nostra època en arquitectura funcional i racional. A partir d'una sèrie de documents racionals aconseguim crear una base arquitectònica.

Fem referència al CTE com a document capaç de regir uns mínims obligatoris en els àmbits de la cosntrucció, edfificació, etc. encara que en nombrades ocasions oblidi l'essència de l'arquitectura. El CTA pretèn obrir les portes a tots aquells que viuen en el passat, per ha evitar la distorsió de la voluntat d'època del conjunt aconseguint així projectes que siguin portadors de l’època y satisfacin les necessitats del moment.

 

 

 

El Códi Técnic de la Arquitectura (CTA) es el marc normatiu que estableix les exigencies que han de cumplir els edificis en relació amb els requisits básics de les necessitats del momento i l’esperit de l’época.

 

Què està fallant?


Per què està fallant?

 

Com corretgir el que està fallant?

 

 

 

  

 

Manifest de Mies Van der Rohe

 

Millorar la nostra arquitectura de cara a reduir l’impacte ambiental és, o hauria de ser una de les principals preocupacions de l’arquitectura actual. Així doncs ha d’haber-hi un canvi en la concepció de la vida útil dels edificis...

 continúa...

 

 

 

 

 

http://www.efimeras.com/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

"Green Frame Home" casa feta de 6 contenidors de transport i que usa energia fotovoltàica. És una proposta econòmica, de bon disseny, sostenible i reutilitzable.

 

Informa't-en!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El funcionalisme no es tracta de un moviment artístic, sino d’ un principi estètic racionalista que es manifesta en obres adscrites a diferents tendències. El funcionalisme es va desenvolupar sobre tot en els camps del disseny i la arquitectura, ja que en aquests la “funció” de l’ obra marca necessàriament la forma.

Continua llegint...

 

 

Glenn Murcutt es caracteritza per ser un arquitecte amb un gran interès pels aspectes mediambientals i socials.

Continua Llegint...


Tres maneres diverses de construir (...)