De la mateixa manera que Mies ens transmet que ens hem d´aprofitar de l´esperit de la època i per tant, de les tecnologies actuals, podriem plantejar la idea d´utilitzar el còdic de barres, que identifica tots els productes d´avui en dia, per ordenar de manera visual els adjectius i característiques que segons Mies són necessàris i impressindibles per l´arquitectura del present.

 

 Trenquem amb el passat?

 

 

 

 

  

 

 Tal com l’arquitectura del passat tenia un estil característic per a cada època, actualment l’arquitectura té tants estils com arquitectes hi ha creant. Hem arribat a una època on cada arquitecte sembla que treballa sota la seva firma o marca, ja no hi ha un únic estil .

 

 

 

 

 

TEMPUS FUGIT:

 

El pas irreversible del temps que tot ho acaba, i que ens fa estar en constant evolució. Tal i com deia Mies, època i arquitectura estan íntimament lligades.                            

L’arquitectura canviant i lligada a les noves tecnologies, ens porta als extrems constructius i de disseny que temps enrere no hauríem imaginat.  

El temps no es pot parar ni retrocedir es per això que

unim el terme del tempus fugit i l’arquitectura, el temps passa i de la mateixa manera ho fa l’arquitectura. Trenquem amb passat i busquem nous mètodes i mitjans d’expressió que corresponguin amb el nostre temps.

 

 

  

 “NO ES POT PENSAR EN EL PASSAT, NOMÉS ES POT PENSAR SOBRE EL PASSAT. NO ES POT PENSAR EN EL FUTUR, NOMÉS ES POT PENSAR SOBRE EL FUTUR.”

  

 “LA FINALITAT D’UNA ÈPOCA ÉS EL SEU VERDADER SENTIT.”

  

TANCANT UNA ÈPOCA

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La arquitectura actual ha perdido la esencia si la consideramos desde el punto de vista de Mies. Antes la arquitectura de la época hacia referencia a los cánones estéticos de su tiempo y sobre todo a los medios que existían para llevarlas a cabo. En la actualidad este concepto se ha perdido ya que los medios actuales permiten construir practicamente cualquier cosa imaginable y esto ya no es un limite creativo y constructivo, por ello lo que ahora marca estilo o tiene importancia y relevancia son los nombres de los arquitectos que hacen Su arquitectura y dejan su huella en cada obra.