"La arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu. Empleando piedra, madera, hormigón, se construyen casas, palacios; eso es construcción: el ingeniero trabajando; pero en un instante, tocas mi corazón, me haces bien, me siento feliz y digo: esto es hermoso, esto es arquitectura, el arte entra en mí."

. 


."LE CORBUSIER"      Biografía  / Obras  / Citas


 .

Conferencia dada en la Sorbona el 12 de junio de 1924, al Groupe d'études philosophiques et scientifiques, y repetida el 10 de noviembre de 1924 en la Ordre de I'Étoile d'Orient.

.

I nosaltres QUÈ diem:

D’una banda la contundència amb la que defensa la idea de la GEOMETRIA  i la relació que aquesta te amb l’home i com aquest la fa servir en el seu món diari.

La LÓGICA que Le Corbusier al meu entendre admira i alhora transmet amb les seves paraules.

I el MAQUINISME “paraula” que fonamenta el canvi d’època el pas d’un segle a un altre, el distanciament que existeix entre el seu moment i el de fa 20 segles a l’època dels romans.

El text a la seva fase introductòria equipara MAQUINA = ordre = GEOMETRIA, la paraula maquina no en el seu sentit literari, l’ordre en que relaciona el sentit espacial i la geometria, es on esta conduint Le Corbusier amb tenacitat per defensar unes idees que tenen origen amb el grup de Esprit Nouveau.

 Màs... 

.

 

 

 

..."La arquitectura es construir alojamientos. Los alojamientos se construyen con materiales. Los materiales se ponen en obra mediante la técnica. Y las técnicas son universales.” ...

 


 

 


  . . . . . 

De la Arquitectura


 

 

HPO vs HD

En els últims temps i més ara, en el moment en el que la nostra societat es troba, són moltes les persones que es veuen abocades a sol·licitar Habitatges de Protecció Oficial. L’Estat contribueix a la oportunitat: iniciativa que pot provocar controvèrsia. Tot i que el seu cost és reduït, respecte la resta de vivendes, no se n’haurien de reduir ni les prestacions, ni les qualitats, ni la funcionalitat. Aquesta “reducció” és la que es practica habitualment en aquest tipus de promocions. Ens trobem llavors, davant d’una discriminació. Les famílies que sol·liciten aquests habitatges també tenen dret a una habitatge digne que s’adeqüi a les seves necessitats. Són, per tant, dos conceptes renyits? A quines necessitats responen les viviendes: a les socials dels futurs inquilins o a les econòmiques dels promotors? L’Habitatge de Protecció Oficial es presenta en molts casos com a H.P.O. curiosament, de la mateixa manera que s’abrevien les seves prestacions i qualitats respecte la resta d’habitatges. Hauríem de parlar llavors de H.D com a abreviació d’ Habitatge Digne?

 


  

És fàcil identificar quin edificis són Habitatges de Protecció Oficial? 

Comprova-ho tu mateix

.

 .

.