FOSTER + PARTNERS

"La tecnología es siempre el medio activador para dar solución a estos problemas, no es la meta en sí misma". Norman Foster

 L'observació dels seus projectes i la realització evidencia, a més d'una constant preocupació pels aspectes formals i estètics, una inquietut especial per la recerca de les virtuts de la tecnologia, com a factor fonamental per a promoure la innovació en l’arquitectura.

(...)Molts creuen que va morir abans de tocar el seu somni; el que si que va aconseguir és no deixar a ningú indiferent.

(...)  

 

 


 

 


 

 

Busquem la funció darrera la forma o la forma darrera la funció.

 

 


 

 

Tot art precisa d'una tècnica encara que alguns cops la tècnica que requereix es elemental. Això es evident en l’arquitectura, perquè per construir es necessari coneixia las tècniques de la construcció.Arquitectura i Enginyeria son professions diferents, però procedeixen de un tronc comú, que es l’arquitectura segons la definia Vitrubi, o els del Renaixement.

El procés en l’art de construir que es va produir durant la revolució industrial va portar a la dissociacióde les dos professions. Per el tronc comú de ambdues, que es l’art de construir, fa que en molts casos diguin complementaries, i en altres, el límit entre ambdues sigui difícil de definir.

Sempre ha sigut i serà una relació complexa la de l’arquitecte i l’enginyer, però tot i la diferencia de mentalitats, la col·laboració entre ambdues professions es un fet generalitzat que va en augment.


 

 

 

 

 

 


 

REFLEXIÓ  “SUPERHOMES”

 

A diferencia d’èpoques anteriors, actualment nombrosos despatxos d’arquitectura conten amb la participació d’enginyers pel plantejament dels seus projectes. Fins i tot han arribat a sorgir empreses on la col·laboració d’arquitectes i enginyers és l’atraient més imprescindible. 

(...) 

 

 


 

 

OPINIONS

  

Ens agradaria deixar una sèrie de preguntes que potser obrin un petit debat;

 

Què seria dels arquitectes sense els enginyers?

És imprescindible l’existència de cadascun d’ells?

Què ens proporcionen individual i col·lectivament?

Quin paper obté cadascun ?

 

Respostes ? (...)

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Enginyers + F.Gehry


L' equip format per l'ENGINYER i l'ARQUITECTE especialitzats en  les diferents àrees del procés edificatiu, treballen junts però separats per respondre a les necessitats del projecte.

(...)