Loos rebutja l'ornament en la seva arquitectura tot conservant l'axialitat i la clàssica estructura tripartita.


EL PASSAT DES DE LOOS:

La història de l'ornament ens mostra com aquest concepte afavoreix a la pèrdua de l'objectivitat. Fent referència al passat des de Loos, analitzem tot el que l'ornament ha significat des dels seus inicis.

[Veure més]

Durant la història l'ornament ha estat de peu sota la sospita escèptica general.


Quin és l’estat actual de l’arquitectura?

---La historia de l’arquitectura es composa de diverses etapes que es caracteritzen per un conjunt de construccions singulars, d’arquitectes destacats i d’estils que s’originen com a resposta a l’estil anterior, tenint així unes etapes de màxima recarregació i unes altres de màxima simplificació.

(ver mas)


 

 


L’ornament avui en

dia està PRESENT,

no només com a representació arquitectònica sinó també com a part d’un fenomen social, polític, econòmic i cultural del qual es desprèn el seu ús i abús.

El terme d’ornament té una connotació d’inútil o aliè a allò funcional que no fa justícia a la situació contemporània. En una societat definida per l’abundància, l’ornament es veu normal i fins i tot necessari.

Situació actual de l'ornament 

 

Avui en dia al concepte d'ornament s'hi identifiquen cinc funcions 

 Avui en dia l'ornament ha experimentat un canvi d'escala. Els nous edificis són els antics capitells.


QUÈ ENS DEPARA

el FUTUR ?...

 


-------------------------------------------------------------------------

ARQUITECTURA EN CRISIS

En els últims anys les ciutats han entrat en una espècie de competició per veure quina es dotava de més edificis icònics realitzats per els noms més famosos de la arquitectura moderna; generalment eren projectes complexos i amb costos elevats de construcció.

Ara bé, amb la actual situació de crisi econòmica sembla que construir edificis d’aquest tipus sigui un luxe innecessari, però realment es així?

[Veure més]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------